سوله صنعتی

9 آبان 1399

پروژه مسکونی شرکت مانگا

پروژه مسکونی
شرکت مانگا
300 تن اسکلت فلزی و سقف عرشه فولادی

9 آبان 1399

پروژه مسکونی میگون

پروژه مسکونی میگون
ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقف
140 تن
سال 1391

8 آبان 1399

پرژه هتل آتانا

هتل آتانا ، تهران میدان فلسطین
اجرای اسکلت و سقف عرشه فولادی

8 آبان 1399

پرژه شهید صیاد شیرازی

طراحی تولید و اجرای سقف عرشه فولادی
پرژه شهید صیاد شیرازی ، ستاد کل نیروهای مصلح
60000 مترمربع
1391سال

7 آبان 1399

پروژه مسکونی برج باغ دولت

پروژه مسکونی برج باغ دولت
ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقف
450 تن
سال 1395

6 آبان 1399

پروژه مسکونی اقدسیه

پروژه مسکونی اقدسیه
ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقف
110 تن
سال 1390

6 آبان 1399

پروژه اداری تجاری پارسیان

پروژه اداری تجاری پارسیان
کارفرما: شرکت دژراهان کویر
120،000 مترمربع
اجرای سقف عرشه فولادی و اجرای ماله پروانه

1394 سال

5 آبان 1399

پروژه کارخانه بهشر

کارخانه بهشر
ساخت و نصب اسکلت فلزی
320 تن
1396

5 آبان 1399

پرژه درمانگاه بانک انصار

درمانگاه بانک انصار

4 آبان 1399

پروژه کارخانه داروسازی

پروژه کارخانه تولید دارو به مساحت 17000 مترمربع

  • 1
  • 2
تماس