پروژه ها

21 آبان 1399

پروژه تجاری اداری ولی عصر

پروژه تجاری اداری ولی عصر

پروژه مسکونی فشم
19 آبان 1399

پروژه مسکونی فشم

پروژه مسکونی
تهران، فشم
ساخت و نصب اسکلت فلزی
850 تن
سال 1394

پروژه طوبی
18 آبان 1399

پروژه طوبی

پروژه طوبی، شرکت سازه پایدار قرن
اجرای اسکلت فلزی و سقف عرشه فولادی ، 120،000 مترمربع
سال 1392

پروژه مسکن مهر هسا(صنایع دفاع)
18 آبان 1399

پروژه مسکن مهر هسا(صنایع دفاع)

مسکن مهر هسا – 4500 تن – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

11 آبان 1399

پروژه شرکت آب فاضلاب غرب تهران

شرکت آب فاضلاب غرب تهران

11 آبان 1399

پروژه سوله شهرک صنعتی ساوه

پروژه سوله شهرک صنعتی ساوه

10 آبان 1399

پروژه شرکت تیسا کیش

اجرای اسکلت و سقف عرشه فولادی
شرکت تیسا کیش
سال 1391
متراژ 73000 مترمربع

تماس