ساخت اسکلت فلزی : استانداردهای جوش و اتصالات جوشی برای ساخت اسکلت فلزی

جوشکاری ساختمانی مناسب برای اسکلت فلزی چیست ؟ معرفی جوشکاری ساختمانی برای ساخت اسکلت فلزی ؟ جوشکاری ساختمانی اسکلت فلزی چگونه است ؟

جوش قوس الکتریکی برای ساختن اسکلت فلزی چگونه است ؟

جوش قوس الکتریکی ، یکی از روش های جوشکاری است که کاربرد وسیعی در جوشکاری ساختمانی دارد . در این روش اتصال بین قطعات فلز مادر با ذوب کردن لبه های درز و سخت شدن بعدی آنها صورت میگیرد . در حین ذوب ، فلز پایه و فلز جوش ( پر کننده ) با یکدیگر ممزوج شده و پس از سخت شدن ، اتصال قطعات تامین میگردد .

حرارات لازم برای ذوب مصالح ، به وسیله قوس الکتریکی تامین میشود . قوس بین یک مفتول فولادی که الکترود نامیده میشود و فلز پایه تشکیل می یابد . با نزدیک کردن الکترود به درز جوش ، قوس ایجاد شده و حرارتی معادل 3600 درجه در قوس ایجاد می شود . این حرارت زیاد ، باعث ذوب فلز پایه و نوک الکترود می شود و یک حوضچه مذاب از هر دو فلز در نوک الکترود به وجود میاورد . با حرکت الکترود ، حوضچه مذاب به سمت جلو حرکت کرده و حضوچه های مذاب پشتی سرد و منجمد شده و باعث امتزاج و یکپارچگی دو فلز در محل درز می شود .

قوس الکتریکی برای ساخت اسکلت فلزی

گازها در حالت عادی قابلیت هدایت الکتریسیته ندارند . ولی اگر تحت تاثیر عوامل خارجی از قبیل حرارت زیاد ، میدان الکترکی و .. قرار گیرند . بعضی از اتم ها الکترون از دست داده و بار مثبت پیدا میکنند . ( یون های مثبت ) و برخی از الکترون ها وارد مدار اتم ها خنثی شده و آنها را داری بار منفی می سازند ( یون های منفی ) . این عمل یونیزه شده نامیده می شود . گاز یا هوا پس از یونیزه شدن قابلیت هدایت الکتریسیته پیدا میکنذ و هرچه شدت عمل یونیزه بیشتر باشد ، حرکت یون های بار دار سریع تر و قابلیت هدایت الکتریکی بیشتر میگردد .

با نزدیک کردن نوک الکترود به فلز پایه ، در فاصله حدود قطر الکترود ، هوا یونیزه شده و قابلیت هدایت الکتریکی پیدا میکند . لیکن به علت بالا بودن مقاومت الکتریکی در طول قوس ، انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرارتی می شود .

قوس الکتریکی در میدان مغناطیسی منحرف میشود ، با کوتاه کردن طول قوس و تغییر زاویه الکترود میتوان از میزان انحراف قوس کاست .

مدار جوشکاری قوس الکتریکی و کاربرد آن برای ساخت اسکلت فلزی

در شکل زیر مدار جوشکاری نشان داده شده است .

این مدار شامل موارد زیر می باشد :

الف ) ماشین جوشکاری که میتواند ترانس ، رکتیفایر و یا موتور – مولد ( دیام یا دیزل ژنراتور ) باشد .

ب ) اتصال به فلز پایه

ب ) اتصال به انبر و الکترود

ب ) قوس الکتریکی

اگر نوک الکترود به قطعه فلز پایه بچسبد ، اصطلاحا اتصال کوتاه حاصل شده و جریان زیاد در مدار برقرار میگردد که مورد نظر نمی باشد .

اما اگر الکترود در فاصله معینی از فلز پایه قرار گیرد ، حرکت الکترون ها باعث یونیزه شدن هوا و ایجاد قوس الکتریکی می شود . مقاومت الکتریکی زیاد قوس ، تولید حرارت فوق العاده ای می نماید که باعث ذوب الکترود و لبه های دو قطعه فلز پایه در داخل حوضچه مذاب که در واقع کوره مذاب بسیار کوچکی می باشد ، میگردد ( شکل دوم ) در داخل حوضچه ، فلز پایه و فلز جوش با هم آمیخته شده و با حرکت الکترود به سمت جلو ، حوضچه های پشتی سرد و منجمد گشته و نوار جوش به وجود می آید .

ساخت اسکلت فلزی پارس دژ
ساخت اسکلت فلزی - ساخت اسکلت فلزی پارس دژ - قیمت اسکلت فلزی - جوشکاری در ساخت اسکلت فلزی

نوع جریان 

جوشکاری قوس الکتریکی را میتوان با جریان یکسو ( مستقیم ) و یا جریان متناوب برقرار نمود . 

قطبیت 
وقتی که برای جوشکاری از جریان یکسو استفاده میشود ، مدار جوشکاری را میتوان به دو صورت بر قرار نمود . 

اتصال با قطبیت مثبت : در اتصال با قطبیت مثبت یا مستقیم ، قطب مثبت یا مستقیم ، قطب مثبت به فلز پایه و قطب منفی به به الکترود متصل میشود . در اتصال با قطبیت منفی ، 1/3 حرارت حاصله در فلز مبنا و 1/3 در الکترود ازاد میشود . 

اتصال با قطبیت منفی : در اتصال با قطبیت منفی یا معکوس ، قطب منفی به فلز پایه و قطب مثبت بع الکترود متصل میشود . در اتصال با قطبیت منفی ، 1/3 حرارت حاصله در فلز مبنا و 2/3 در الکترود رها میشود .  


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس